Acqua Panna 16 x 0,75 ltr.
   
Emsland Quelle Classic 24 x 0,25 ltr.
Emsland Quelle Classic 12 x 1,00 ltr.
Emsland Quelle Medium 24 x 0,25 ltr.
Emsland Quelle Medium 12 x 1,00 ltr.
Emsland Quelle Naturell 12 x 1,00 ltr.
   
Evian     6 x 1,50 ltr.
   
Gerolsteiner Gourmet 24 x 0,25 ltr.
Gerolsteiner Gourmet 12 x 0,75 ltr.
Gerolsteiner Gourmet Medium 24 x 0,25 ltr.
Gerolsteiner Gourmet Medium 12 x 0,75 ltr.
Gerolsteiner Gourmet Naturell 24 x 0,25 ltr.
Gerolsteiner Gourmet Naturell 12 x 0,75 ltr.
Gerolsteiner Sprudel 6 x 1,00 ltr.
Gerolsteiner Sprudel 12 x 0,70 ltr.
Gerolsteiner Sprudel 12 x 1,00 ltr.
Gerolsteiner Medium 6 x 1,00 ltr.
Gerolsteiner Medium 12 x 0,75 ltr.
Gerolsteiner Medium 12 x 1,00 ltr.
Gerolsteiner Naturell 6 x 1,50 ltr.
   
Heppinger Heilwasser 12 x 0,75 ltr.
   
Lesmona Brunnen 12 x 0,75 ltr.
Lesmona Still 12 x 0,75 ltr.
   
Mineau Classic 12 x 1,00 ltr.
Mineau Medium 12 x 1,00 ltr.
Mineau Naturell 12 x 1,00 ltr.
   
San Pellegrino 16 x 0,75 ltr.
   
St. Ansgari Medium 12 x 0,75 ltr.
   
Staatl. Fachingen Medium 12 x 0,75 ltr.
Staatl. Fachingen Still 12 x 0,75 ltr.
   
Steinsieker Stille Quelle 12 x 0,75 ltr.
   
Vilsa Brunnen Classic 12 x 0,50 ltr.
Vilsa Brunnen Classic  Glas 12 x 0,70 ltr.
Vilsa Brunnen Classic  Pet 12 x 0,75 ltr.
Vilsa Brunnen Classic 12 x 1,00 ltr.
Vilsa Brunnen Medium 12 x 0,50 ltr.
Vilsa Brunnen Medium Glas 12 x 0,70 ltr.
Vilsa Brunnen Medium Pet 12 x 0,75 ltr.
Vilsa Brunnen Medium 12 x 1,00 ltr.
Vilsa Brunnen Naturell 12 x 0,50 ltr.
Vilsa Brunnen Naturell Glas 12 x 0,70 ltr.
Vilsa Brunnen Naturell Pet 12 x 0,75 ltr
Vilsa Brunnen Naturell 12 x 1,00 ltr.
   
Volvic Naturell  24 x 0,50 ltr.
Volvic Naturell   6 x 1,50 ltr.